Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
image/svg+xml

Regulamin

www.perlyikamienie.pl - styczeń 2017


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep www.perlyikamienie.pl prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną pereł, kamieni jubilerskich i niektórych elementów do produkcji biżuterii, a także przyjmuje i realizuje zlecenia usług w pełnym zakresie sztuk jubilerskich i złotniczych. Oferowane do sprzedaży produkty są wolne od wad prawnych i wszelkich wad właściwych dla swojej klasy produktu.


2. Sklep www.perlyikamienie.pl jest własnością firmy INTRAKON Konrad Wiśniewski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Łukowska 63, NIP: 5372396333.


3. Sklep www.perlyikamienie.pl jest nadzorowany przez dwóch artystów rzemieślników uhonorowanych ponad 30 lat temu tytułami Mistrzów Rzemiosła Artystycznego przez polskiego Ministra Kultury i Sztuki, a usługi wykonywane są przez mistrzów jubilerstwa, złotnictwa, bursztynnictwa i szlifowania kamieni jubilerskich.


4. Sklep nasz obsługuje osoby prawne oraz wszelkie podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, wyłącznie pełnoletnie z nieograniczoną zdolnością do czynności prawnych.


5. Sklep nasz oferuje produkty w walucie polskiej (PLN) po cenach brutto, zawierających 23% podatku VAT. Ceny oferowanych produktów nie zawierają kosztu ich dostawy, który w zależności od wyboru kupującego są różne i pozostają w zgodności z wykazem prezentowanym w zakładce „DOSTAWA”


6. Produkty oferowane przez nas do sprzedaży są wolne od wad prawnych i wad fizycznych bez uwzględnienia form, kształtów i skaz spowodowanych przez naturę. Powyższe wykluczenie jest równoznaczne z określeniem, że nie oferujemy produktów uszkodzonych mechanicznie lub chemicznie przez człowieka lub warunki transportu i magazynowania.


§ 2. Procedura składania zamówień


1. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu www.perlyikamienie.pl w zakładce „B2B”, w którym kupujący przekaże dane o sobie, pozwalające na weryfikację klienta i odbiorcy zamawianych produktów. Wypełnienie formularza warunkuje realizację zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym lub przez e-mail bądź SMS potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.


2. Zamówieniem (załącznik nr 1) własnym przesłanym pocztą elektroniczną ze strony sklepu  www.perlyikamienie.pl, w którym kupujący przekaże dane o sobie, pozwalające na weryfikację klienta i odbiorcy zamawianych produktów. Po pozytywnej weryfikacji i telefonicznym lub przez e-mail bądź SMS potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.


3. Telefonicznie z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy lub z późniejszym potwierdzeniem w trybie opisanym w § 2. pkt 1 i 2


4. Informacje przy kupowanym produkcie w momencie składania zamówienia, w szczególności cena, opis produktu, jego cechy i termin dostawy lub odbioru osobistego, zawarte na stronie  www.perlyikamienie.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale wypełnia wymogi art. 12, pkt.1 ÷ 9 oraz art.38, pkt.1, 2, 3, 11 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. To kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego i wybranego przez siebie produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przesłanym kupującemu przez sprzedającego, a do wydania i przeniesienia prawa własności produktu z chwilą dokonania zapłaty za produkt lub usługę.


5. Sposób dostawy określa kupujący w zakładce „DOSTAWA”, klikając we właściwy aktywny klawisz. W zakładce tej sprzedający określa koszt dostawy odpowiednio do wybranego przez kupującego sposobu dostawy.


§ 3. Płatności


Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w procesie zakupu.


§ 4. Dostawa zakupionych produktów


1. Zakupione produkty sprzedający wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy  kurierskiej razem z wybranym przez kupującego dokumentem. Wszystkie dokumenty sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny albo też łącznie) sprzedający wysyła na adres podany przez kupującego w formularzu lub jego zamówieniu. Faktura może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail), chyba, że klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być wydrukowana i dostarczona w sposób tradycyjny.


2. Możliwy też jest odbiór własny, a nawet zakup w siedzibie sklepu w Warszawa 02-739 ul. Wałbrzyska 11 lok. 113 w godzinach otwarcia podanych na www.perlyikamienie.pl . Tę formę sprzedaży i odbioru poleca i preferuje nas sklep. Zapraszamy !


3. Czas wysyłki zakupionych produktów nie przekroczy 48 godzin od chwili zaksięgowania przez bank na koncie sprzedającego należnych za zakup pieniędzy.


§ 5. Reklamacje zakupionych produktów i usług.


1. Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep  www.perlyikamienie.pl , z wyłączeniem opisanych w § 5. pkt 3 ÷ 7niniejszego regulaminu, są objęte dwuletnią gwarancją.


2. Reklamacje można złożyć (najlepiej) osobiście, przynosząc reklamowany produkt i wypełniając formularz w siedzibie sklepu i lub też podobnie lecz przesyłając na nasz adres (Warszawa 02-739, ul. Wałbrzyska 11 lok. 113 ) reklamowany produkt bezpiecznie zapakowany i wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej sklepu  www.perlyikamienie.pl .


3. Z gwarancji wykluczone są widoczne niedoskonałości i nierówności, będące świadectwem naturalności pereł, bądź niektórych kamieni, a także rysy i uszkodzenia mechaniczne, powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania przez kupującego razem z przedmiotami twardszymi od nich lub użytkowania niezgodnego z zaleceniami sprzedającego zawartymi w zakładce „INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I ZALECENIA”. Szczególnie dotyczy to użytkowania i przechowywania pereł naturalnych.


4. Gwarancją nie są również objęte perły i kamienie nanizane na tzw. sznury transportowe, gdyż stanowią one półwyrób przeznaczony do dalszego przetwarzania przez podmioty gospodarcze lub artystów plastyków. Sprzedaż (B2B) pomiędzy podmiotami gospodarczymi określają inne przepisy i umowy stron. Sprzedający umożliwia jednak sprzedaż niektórych półwyrobów (w tym sznurów transportowych z perłami i kamieniami) odbiorcom indywidualnym (osobom fizycznym) pod warunkiem ich świadomego zrzeczenia się z praw konsumenckich do reklamacji, gwarancji i rękojmi.


5. Zgodnie z art. 34 pkt. 4 ustawy, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które nastąpiło w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jednak, przesłanką odpowiedzialności konsumenta z tego tytułu jest odpowiednie poinformowanie przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy.


6. Obowiązki i uwzględnianie reklamacji w zakresie świadczonych usług sklep www.perlyikamienie.pl przenosi na osoby fizyczne lub prawne bezpośrednio wykonujące reklamowane usługi.


§ 6. Zwrot produktów


1. Zgodnie z art.27 i art.28 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Konsumentowi (Kupującemu)  przez 14 dni kalendarzowych liczonych od daty  dostarczenia mu zamówionych produktów przysługuje prawo ich zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Sklep www.perlyikamienie.pl oferuje możliwość zwrotu towaru 30 dni bez podania przyczyn.


2. Prawo to przysługuje wyłącznie konsumentom i ma zastosowanie tylko przy sprzedaży osobie fizycznej, zakupującej w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą bądź zawodową, jeśli wypełnią postanowienia powołanej Ustawy w zakresie obowiązków konsumenta.


2. 1. Biżuteria z kamieniami szlachetnymi lub perłami – ze względu na ich indywidualny charakter bądź właściwości – nie podlega zwrotowi. Sprzedający umożliwia jednak zwrot na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupującym.


2. 2. Zwrotów biżuterii z perłami i uszkodzonymi kamieniami jubilerskimi sklep nie przyjmuje. Wyjątek stanowią zwroty biżuterii, która nie nosi śladów użytkowania i pozostaje trwale oznakowana etykietą i metką towarową sprzedawcy, a była zakupiona na odległość w naszym sklepie internetowym www.perlyikamienie.pl. W takich przypadkach termin zwrotu nie może przekroczyć 30 dni, licząc od dnia wejścia w posiadanie wyrobu. Prosimy o kontakt ze sprzedającym.


3. Specyfika i charakter oferowanych do sprzedaży produktów stwarza konieczność zachowania przy zwrocie warunków szczególnych, takich, że zwracany produkt ani jego część nie może nosić najmniejszych nawet śladów użytkowania, przede wszystkim musi pozostawać firmowo, trwale oznakowany metkami i oznaczeniami mu przypisanymi, a także być kompletny i zapakowany firmowo i dostarczony sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. W przypadku niespełnienia warunków opisanych §8, pkt 2 i 3, produkt nie zostanie przyjęty przez sprzedającego wraz z konsekwencjami.


4. Po zapoznaniu się z treścią § 5 i § 6 niniejszego regulaminu oraz przy wypełnieniu wymogów powołanej wyżej Ustawy stawianych konsumentowi, podstawą do rozpoczęcia procedury zwrotu produktu (produktów) jest wypełnienie formularza informującego sprzedającego o decyzji zwrotu (załącznik nr 2) do  REGULAMINU sklepu www.perlyikamienie.pl  .


5. Zgodnie z art.32, pkt 1 ÷ 3, art.33 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.  Sprzedający przystąpi do oceny stanu zwracanego produktu i w przypadku pozytywnej, zakwalifikuje produkt do zwrotów, powiadamiając zwracającego na wskazany przez niego adres (najlepiej e-mail) o decyzji, po czym w terminie 14 dni przekaże pieniądze na wskazane przez zwracającego konto bankowe, bądź prześle przekazem pocztowym lub dokona wypłaty w siedzibie sklepu.


6. Kupującym zgodnie z Ustawą i niniejszym regulaminem może jedynie być osoba, której zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona, czego konsekwencją powinna być świadomość działań oraz zrozumienie, że sklep internetowy www.perlyikamienie.pl  jest podmiotem gospodarczym handlowym. 


7.  Zgodnie z art.39  Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych przypadkach:


7.1.  Jeżeli zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta poinformowanego przez niego przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego  spełnieniu utraci on prawo do odstąpienia od Umowy.


7.2.  Jeżeli przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według pomysłu lub projektu czy też w każdy inny sposób określony przez konsumenta.


7.3.  Gdy produkty wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta i zawierają  szczególnie indywidualne cechy jak np. grawery na obrączkach, pierścionkach, sygnetach, zegarkach, bądź zawieszkach czy innych przedmiotach, wykonane na życzenie Konsumenta.


7.4.  Jeżeli Konsument zamówił produkty spoza występujących w standardowej ofercie „www.perlyikamienie.pl”, które zostały sprowadzone na specjalne Jego zamówienie.


7.5.  Jeżeli produkty o szczególnych właściwościach, określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane zostały na indywidualne Jego zamówienie są ściśle powiązane z jego osobą, wtedy nie podlegają zwrotowi.


7.6.  Powyższe wskazania nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie reklamacji, w związku z niezgodnością towaru z umową.


8. Koszty zwrotu zakupionego produktu do sprzedającego ponosi Konsument.


§7.  Postanowienia końcowe


1. Powyższe wskazania opisane w §7. i §8. nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedającego w zakresie reklamacji, w związku z niezgodnością towaru z umową.


2. Obowiązujący regulamin zrozumiale i transparentnie określa zasady, procedury i warunki sprzedaży w sklepie internetowym www.perlyikamienie.pl, w niczym nie narusza obowiązującego prawa, szczególnie Ustawy o ochronie konsumenta z 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami, a kupujący przed dokonaniem zakupu w naszym sklepie są zobowiązani do jego zaakceptowania, by dokonać zakupu.


3. Podmioty gospodarcze i Konsumenci zarejestrowani w naszym sklepie będą informowani o wszystkich zmianach regulaminu dostosowujących go do nowelizacji prawa w  Polsce lub Unii Europejskiej.